کوهنوردی

هوای کوه نوردی به سرم زد . رفتم از بازار وسایل کوه نوردی را در حد آماتور خریداری کردم. کوله پشتی چراغ پیک نیک عصا .خلاصه مقدار زیادی هم پول خرج کردم. از کوههای همدان فقط الوند را می شناختم و تخته نادر میدان میشان ابتدا توی اینترنت دنبال مسیرهای کوهپیمایی در استان همدان بودم. چیز زیادی گیرم نیامد مضاف بر اینکه فهمیدم کوهنوردان همدانی فدراسیون کوهنوردی دچار مشکل هستند وگلایه های آنها را از هم دیگر مطالعه کردم. من دنبال یک گروه کوهنوردی بودم تا راه رسم این کار را از آنان سوال کنم ولی متاسفانه نیافتم در یک سایتی گزارشی از کوهنوردان اصفهانی خواندم که در مورد سفر به همدان و کوهنوردی در دامنه های الوند نوشته بودند. مسیر آنها از روستای دره مرادبیگ بود آنچنان در مورد آنجا قلم فرسایی کرده بودند که من خود ندیده عاشق آن جا شدم آنجا را مانند بهشت توصیف کرده بودند .با کوچه باغ های زیبا و طبیعتی بکر در اولین فرصت تصمیم گرفتند. خود سری به آنجا بزنم و به اصطلاح منطقه را شناسایی کردم. تا روز جمعه به اتفاق خانواده سری بانجا بزنیم در مورخه چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۹۸ بعد از انجام کارهای آن در شهر همدان ۲ ساعتی وقت اضافه آوردم. فرصت خوبی بود برای شناسایی منطقه آنجا بروم ماشین را روشن کرده و با کمک جی پی اس عازم روستای دره مراد بیگ شدم. بعد از ورود به روستا نوشته های گروه کوهنوردی اصفهان به یادم آمد . روستای سرسبز که تماماکوچه باغ بود ماشین را در داخل روستا پارک کرده و با پای پیاده کوچه باغ ها را طی می کردند . تا به پای کوه برسم هوای فرح بخش نسیم ملایم درختان سر به فلک کشیده میوه های رنگارنگ روح آدم را نوازش می کرد هر چه جلوتر می رفتی جلوه های ویژه طبیعت زیبا و قدرت خداوند به عینه مشاهده می شد. مدت یک ساعت راه رفتم ولی کوچه باغ ها تمام نشدم. من باید تا پای کوه را با ماشین می رفتم ولی پیاده روی هم صفایی داشت بعد از یک ساعت برگشتم دو ساعت پیاده روی در آن فضا برایم بسیار فرح بخش بود برگشتم تا در فرصتی نزدیک با وسایل کوهنوردی برای فتح قله آنجا عازم شوم.

/ 0 نظر / 44 بازدید